Tarieven

Elke behandeling, of onderdeel ervan, heeft een eigen code, deze codes ziet u ook terug op uw factuur. Het bedrag dat bij deze code hoort is voor elke tandarts gelijk. Deze tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden elk jaar landelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Als u op de volgende link klikt ziet u een overzicht van alle tarieven: www.allesoverhetgebit.nl/. Als u vragen heeft over de tarieven of de codes die u terugvindt op uw factuur, dan vernemen we dat graag.