Spoedgevallen

Tijdens de openingstijden van de praktijk:
Neem bij acute klachten altijd contact op met de praktijk 024-6756347. We zullen dan zo snel mogelijk een behandeling inplannen die u van uw acute klacht verlost.

Buiten de openingstijden van de praktijk:
Gebitsklachten komen altijd ongelegen en houden zich niet aan kantoortijden, daarom kunt u altijd tandheelkundige zorg krijgen, ook als Tandartspraktijk Element gesloten is. Hiervoor is er de spoeddienst.
Op de website  www.nijmeegsetandartsen.nl  kunt u alles over de dienst lezen. Veelal is de dienst georganiseerd door de Tandarts-Spoed-Praktijk op het spoedplein van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Af en toe komt het echter voor dat een tandarts dienst draait in zijn of haar eigen praktijk. Dit staat altijd duidelijk vermeld op die site, met alle gegevens die u nodig heeft om een afspraak te maken.

Het spoednummer van de Nijmeegse Tandartsvereniging is 024-3244200. Wanneer u dit nummer belt, krijgt u te horen wie de dienstdoende tandarts is, met het juiste telefoonnummer. Vaak wordt dus verwezen naar het nummer van de Tandarts-Spoed-Praktijk: 0900-8276456.

Precieze tijden waarop de dienst bereikbaar is:
Van maandag t/m donderdag van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende ochtend.
Van vrijdagmiddag 12.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur.

Let wel: deze dienstregeling is uitsluitend voor spoedgevallen. Er is sprake van een spoedeisende situatie als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht. U dient er rekening mee te houden dat de behandeling door de dienstdoende tandarts contant moet worden afgerekend (er is niet altijd een pinautomaat aanwezig). U ontvangt daarvoor een kwitantie die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Soms is de praktijk buiten de diensttijden gesloten. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie. In die gevallen vragen wij een collega-tandartspraktijk om voor ons waar te nemen. U kunt dan bij een spoedgeval met hen contact opnemen. We geven de juiste informatie door via onze automatische telefoonbeantwoorder en op de homepage van onze website.