Huisregels

1. Afspraken en behandelingen

 • Onze behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Ernstige pijnklachten worden binnen 24uur geholpen (met uitzondering van weekend- en/of feestdagen). Hiervoor hebben wij dagelijks vastgestelde tijdsblokken gereserveerd. Voor uitgebreidere nazorg en/of het afmaken van een gestarte behandeling wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 • Tijdens een periodieke controle wordt er geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk is, wordt hiervoor een vervolgafspraak met u gepland.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw periodieke controle na te komen, zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond tijdig kunnen ontdekken. Door het sturen van een email, attenderen wij u er op dat u een afspraak heeft. Dit is een service, u kunt hier geen recht aan ontlenen.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze wijzigen? Dan dient u dit 48 uur van tevoren, aan ons door te geven dit kan alleen telefonisch. Wanneer u een afspraak op maandag heeft, moet u die afspraak uiterlijk op vrijdag voor 12:15u wijzigen. Wanneer u uw afspraak niet op tijd wijzigt zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Deze kosten kunnen oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties. Wanneer het regelmatig voorkomt dat u uw afspraak niet nakomt, kan uitschrijving worden overwogen.
 • Als u een vervolgafspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de behandeling.
 • Onze medewerkers spreken Nederlands en Wij communiceren graag via een van deze talen. Mocht dit een probleem zijn, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.
 • Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet bezocht heeft voor uw periodieke controle ontvangt u een herinneringsbrief van ons. Mocht u hier niet op reageren dan volgt uitschrijving van de praktijk.
 • Van onze patiënten verlangen wij, dat zij zich persoonlijk inzetten en alle medewerking verlenen om een gezonde situatie in de mond te bereiken en te behouden.

2. Klachten en second opinion

 • Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klacht dient u in eerste instantie te melden aan de receptie. Wij streven ernaar uw klacht op korte termijn op te lossen. Wanneer u niet tevreden bent over onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen. U stuurt in dat geval een email of aangetekende brief naar onze praktijk. U kunt zich ook melden bij de officiële klachtencommissie van het KNMT.
 • Het aanvragen van een second opinion is altijd mogelijk. Een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk.
 • Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt indien gewenst missende informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). De tandarts mag, in het geval van een second opinion, geen behandeling uitvoeren. Gebeurt dit wel, dan is de betreffende tandarts in overtreding. Hiervoor gelden de beroepsregels. De garantie van de behandeling kan niet worden overgenomen door uw eigen behandelaar. De bevindingen van uw second opinion worden altijd schriftelijk overlegd met uw eigen behandelaar.

3. Betalingen

 • Onze declaraties worden verwerkt door Infomedics. Infomedics zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u gedeeltelijk verzekerd of onverzekerd blijkt te zijn, zult u de nota via de e-mail U kunt deze nota betalen via de meegestuurde betaallink. Uw nota kunt u online inzien via de website www.infomedics.nl. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met Infomedics.

4. Overige regels

 • Wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen, (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, verzekering) dient u dit via ons e-mailadres of mondeling aan onze receptie door te geven.
 • Als uw gezondheidstoestand verandert (door bijv. behandeling bij een specialist, andere medicijnen, een allergie of zwangerschap), dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden.
 • Een tandarts kan ten alle tijden, taken delegeren aan een assistent of mondhygiënist die daarvoor opgeleid is.
 • In de praktijk zijn huisdieren niet toegestaan (m.u.v. blindengeleide, en hulphonden).
 • Roken, mobiel telefoneren, foto’s maken en eten is niet toegestaan in wacht- en behandelkamers.
 • In en rond onze praktijk hangen beveiligingscamera’s voor uw en onze veiligheid.
 • Wanneer de praktijk onbereikbaar of gesloten is, kunt u voor spoedeisende hulp bellen naar de Doktersdienstcentrale via telefoonnummer: 0900-1515.
 • Als de kosten van een behandeling hoger uitvallen dan 250 euro ontvangt u van ons een begroting. De begroting is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm.
 • Een wijziging daarin kan andere bedragen tot gevolg hebben. U dient rekening te houden met een marge van plus 15% of min 15%. Dit kan zijn door wijzigingen in uw mondsituatie, tarief, techniekkosten of inkoopkosten.
 • Aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend. De begroting is maximaal twee maanden geldig vanaf moment van afgifte.

5. Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden indien dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen, (bijv. adres, telefoonnummer, e-mail, huisarts, verzekering) dient u dit via ons e-mailadres of mondeling aan onze receptie door te geven.
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons een schriftelijk verzoek voor inzage. Dit kan per mail of brief, maar ook telefonisch.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie bovenstaande).
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Door deze wetgeving bent u boven de 16 jaar zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u hiervoor een ander machtigen.